در گزارشي سالانه، پليس ژاپن اعلام کرد که در سال 2010 ميلادي، 27 هزار و 362 فرد بازنشسته را به جرم سرقت کالا از فروشگاه، بازداشت کرده که تقريبا برابر آمار سارقين نوجوانان دستگير شده در اين کشور بوده است.

بيشتر سارقين بازنشسته، مواد غذايي يا لباس دزديده اند تا اجناس لوکس گرانقيمت.

جمعيت ژاپن به سرعت پير مي شود و اين در حالي است که اقتصاد اين کشور راکد مانده است.

در حال حاضر بيش از بيست درصد از جمعيت ژاپن بالاي 65 سال سن دارند رقمي که انتظار مي رود تا سال 2050 به چهل درصد برسد.

يکي از مقامات پليس ژاپن به روزنامه ژاپني "مينيچي" گفت که دليل دزدي بازنشستگان از فروشگاه ها فقط کم بضاعتي مالي نيست بلکه همچنين به اين دليل است که آنها احساس انزوا مي کنند.

در دهه هاي اخير ساختار همزيستي سه نسل از يک خانواده در کنار هم، که در ژاپن امري رايج بوده، تغيير کرده است. اکنون جوانان بيشتر مايل به مهاجرت به شهرهاي بزرگ هستند تا بتوانند فرصت شغلي بيشتري داشته باشند. به همين دليل سالمندان خانواده ها به طور فزاينده اي تنها و منزوي شده اند.

در همين حال، پيدا کردن کار براي بازنشستگاني که مي خواهند به فعاليت کار از خارج از خانه ادامه دهند، دشوارتر شده است امري که ناشي از رکود اقتصادي است.

پليس مي گويد که رکورد بالاي سرقت توسط بازنشستگان - حدود 26 درصد سرقت ها در ژاپن - نشان دهنده روندي است که نشانه اي از بهتر شدن آن ديده نمي شود.

وقتي آمارگيري از سرقت از فروشگاه در ژاپن در سال 1986 آغاز شد، شمار بازنشسته هايي که بازداشت شده بودند 4918 نفر بود. اما اين آمار سير صعودي داشته و در سال 1999 به 10 هزار نفر و در سال 2004 به 20 هزار نفر رسيد.

بي بي سي

منبع : جامه جم آنلاین