به گزارش ايسنا، در اين مراسم پيتون عروس كه «كامريون» نام دارد با 8/4 متر طول و 7/90 كيلوگرم وزن در منطقه روستايي «ويلج وان» واقع در جنوب شهر «پنوم پن» با جفت كوچكتر خود وصلت كرد.

براساس اين گزارش، ‌راهبه‌هاي بودايي براي اين زوج آرزوي خوشبختي كردند و روستائيان در طول اين جشن ازدواج دو ساعته با به همراه آوردن دسته‌هاي گل، به تماشاي اين مراسم پرداختند.

اين روستاييان معتقدند كه حضور در چنين مراسمي باعث صلح،‌ رونق و خوشبختي مي‌شود.

يكي از ميهمانان مي‌گويد: ما اين جشن ازدواج را براي پيتون‌ها ترتيب داده‌ايم تا حوادث و موضوعات بد را از خود دور كنيم و شادي و خوشبختي را به روستايمان بياوريم.

وي افزود: ما معتقديم اگر اين جشن ازدواج را برگزار نمي‌كرديم بد اقبالي به اين روستا روي مي‌آورد.

منبع : جامه جم آنلاین